ugkjuchniewicz.pl

ugkjuchniewicz.pl

wczasy nad morzem agroturystyka

wczasy nad morzem agroturystyka Mog rwnie pracowa dla instytucji rzdowych i uczelniach. Poniewa obowizki zawodowe Pas wymaga od nich, aby rund i bdzie z sali jednego pacjenta do drugiego, wikszo z nich spdzaj duo czasu na nogach.

Czsto lekarz asystenci bd pracowa w penym wymiarze godzin, jeli nie wicej. Ich harmonogram prac moe drastycznie rni w zalenoci od tego, gdzie one dziaaj. W gabinetach lekarskich, gdzie godziny pracy s bardziej regularne, mog mie tylko do pracy w dni powszednie, a czasem wieczory. Jednak osoby te czsto pracuj w dowolnym czasie tygodnia w szpitalach, w tym wieczory, weekendy i wita, poniewa bd na wezwanie, tak jak lekarze.

rednie wynagrodzenie roczne i godzinowe

rednia pensja lekarza asystenta wynosi $ 89470. Jest on obliczany przez dodanie wszystkich pac w zawodzie i dzielc t ??warto przez liczb wszystkich pracownikw. Najnisza 10% tego zawodu sprawia, e ??mniej ni $ 60690 a grna 10% sprawia, e ??ponad $ +120.060. Ich rednia paca godzinowa wynosi $ 43.01. Dno 10% sprawia, e ??$ 29,18, podczas gdy grna 10% sprawia, e ??$ 57.72.

Najbardziej dochodowe Miasta:

1. Racine, WI: $ 139730

2. Gainesville, GA: $ 119870

3. Tyler, Teksas: $ 118.300

4. Yuma, AZ: $ +117.470

5. Ocala: $ 115050

Najbardziej dochodowe czonkowskie:

1. Rhode Island: $ 107.000

2. Nevada: $ 102.190

3. Washington: 101.910 $

4. Connecticut: 100.470 $

5. New Jersey: $ 99870

Pastwa o najwyszym poziomie zatrudnienia:

1. Nowy Jork

2. California

3. Pensylwania

4. Texas

5. Karolina Pnocna

Artyku dziki: