ugkjuchniewicz.pl

ugkjuchniewicz.pl

wczasy nad morzem gdzie najtaniej

wczasy nad morzem gdzie najtaniej

Czy Goryle wygin

Goryle s due, ciche, delikatne mapy, ktre mona znale w Afryce. Chocia goryle s czasem przedstawiany jako spod kontroli, s one w rzeczywistoci wegetarian. Ze wzgldu na niewiarygodne zmniejszenie siedliska, te pikne naczelne s w wielkim niebezpieczestwie bdzie wymary.

Istniej 3 podgatunki goryli yjcych w rnych czciach Afryki. Rnice midzy nimi s trudne do wykrycia, e ??s 3 podgatunki.

·Zachodnia nizinny (Gorilla gorilla)

·Eastern nizinny (Gorilla graueri)

·Goryl grski (Gorilla berengei)

Podobnie jak w przypadku wielu rnic pomidzy gatunkami zwierzt rnice pomidzy grami a goryl nizinny s wynikiem ich zmieniajce si otoczenie w ktrym yj, dua wysoko goryla grskiego wymaga dusze wosy ciaa dla zwikszenia ciepa, wysze czoach wiksze nozdrza do pomocy bardziej efektywne oddychanie przy duych wysokociach, szerszych skrzyniach doczy wiksze puca, maj te krtsze ramiona, krtsze, szersze rce i nogi, prawdopodobnie w wyniku istnienia mniej gsty las w wyszej wysokoci.

Obszerne podjto starania, aby prbowa, aby zapewni przetrwanie z gorylem w rodowisku naturalnym, ale utrata siedlisk i kusownictwa jest przyczyn powanych obaw, numery Goryle s jedynie orientacyjne, ale maj tylko 3 gatunki 15000 – 30000 zwierzta w lewo.

Podzia na gatunki jest wzdu linii

Zachodnia gorillas- cznie okoo 10,000-25,000 w Nigerii, Kamerunu, Republiki rodkowej Afryki, Gabon, Kongo i Zairu.

goryle wschodnie – w sumie okoo 4000, we wschodnim Zairze.

goryle grskie – w sumie okoo 620 w 285, a w niebezpieczestwie coraz mniej, mil kwadratowych w lasach deszczowych Rwandy, Ugandy i Zairu.

Goryle s zwierztami spoecznymi, w stopniu, w jakim yj w grupach spoecznych 3-30, w typowej grupie znajdziesz jeden dominujcy dojrza silverback a on jest samiec alfa grupy istniej 3-4 dorose kobiety, niedojrzay Silverback jeden niedojrzae samce i trzy do szeciu modzie poniej 8 lat.

Artyku dziki: bielizna wyszczuplająca duże rozmiary