ugkjuchniewicz.pl

ugkjuchniewicz.pl

wczasy nad morzem z basenem

wczasy nad morzem z basenem

Turystyka medyczna oszczdno pienidzy, ale w jakim kraju jest najlepszy

Coraz wicej osb z krajw uprzemysowionych wiata poszukuj miejsc, gdzie mog zarwno cieszy si wakacjami i uzyska pomoc medyczn po niszej cenie, ni w ich kraju zamieszkania.

turystw medycznych rosn w liczbach, ale ktry kraj jest najlepszy dla turystyki medycznej?

Wycieczki medyczne do Indii

Dla turystyki medycznej w Indiach jest stosunkowo nowym, ale ostatnie szacunki wskazuj, e liczba pacjentw zagranicznych wzrasta o 30 procent rocznie.

Indie maj wiatowej klasy placwek medycznych, z doskona pracownikw we wszystkich obszarach opieki medycznej.

Wszystkie Indyjskie szpitale s wyposaone w najnowoczeniejszy sprzt do diagnostyki elektronicznych i medycznych.

wczasy nad morzem z basenem

Indie maj rwnie wyrafinowania technologicznego i infrastruktury, aby utrzyma swoj przewag rynkow. Indian farmaceutyki na przykad, speniaj rygorystyczne wymogi amerykaskiej agencji Food and Drug Administration.

Jako opieki Indii jest wiatowej klasy, konkurujc z innym krajem uprzemysowionym.

Indian centra medyczne wiadczenia usug, ktre s w rzeczywistoci niczym niezwykym gdzie indziej. Na przykad pacjenci chirurgii stawu biodrowego w Indiach moe mie procedur hip-nawierzchni, w ktrej uszkodzone koci jest zabrane i zastpione stopu chromu, operacji, ktra kosztuje mniej i powoduje mniej urazw ni tradycyjne operacje wymiany prowadzone w krajach zachodnich.

Wycieczki medyczne do Azji Poudniowo-Wschodniej

Azja Poudniowo-Wschodnia oferuje kilka wielkich zalet turystyki medycznej w Tajlandii jest gwnym celem i gwnym rywalem do Indii.

Tajski zawd lekarza jest prawdopodobnie najbardziej zaawansowany w regionie, a kolejne rzdy zainwestoway w zapewnieniu niezbdnej edukacji i szkole.

Artyku dziki: