ugkjuchniewicz.pl

ugkjuchniewicz.pl

wczasy nad morzem dla seniora

wczasy nad morzem dla seniora Od pierwszego dziecka Boego Narodzenia, zdjcie zrobione z Santa moe udokumentowa wzrost i wspomnienia. Mona te zabra rodzin na specjalnym miejscu i ma roczn zdjcie. Specjalne miejsce moe by na podwrku lub w grach, w dowolnym miejscu twoja rodzina cieszy si z bycia razem. Nastpnie kada osoba moe Journal, gdzie s i co robi w tym roku. Modsze dzieci mog narysowa lub napisa z kredk w czasopimie rodzinnego.

Twj dziennik rodzina moe obejmowa domu lub domw, w ktrych ye. Mona udokumentowa swoich domw rodzinnych przez lata. Jeli nigdy nie przenis, mona robi zdjcia po zmianie koloru farby lub jako lici rosa. Kady czonek rodziny moe napisa roczn pami mieszka w tym domu.

Inn funkcj dzienniku rodziny moe nagrywa historie zdrowotne czonkw rodziny. Staje si to czasopismo medyczne dla atwego odniesienia do przeszoci historii medycyny. W tym samym czasie, mona nagra swoje drzewo genealogiczne.

wczasy nad morzem dla seniora

Czasopismo rodzina staje si zachowywaa pamitk i wspaniay, niezapomniany projekt i przygody, e caa rodzina moe pracowa nad sob. To jest co, co staje si bezcennym skarbem ksika wypeniona wspomnieniami, ktre mona podziwia w nadchodzcych dziesicioleciach.

Copyright 2003 Doreene Klemens All Rights Reserved

wczasy nad morzem dla seniora

Doreene Clement jest twrc, The 5 Rok Journal, czasopismo, gdzie mona czasopismo swoje ycie w jednej ksice, przez okres 5 lat. Mona zwiedza ksik http://www.the5yearjournal.com

dkcomni@aol.com 480.423.8095

Artyku dziki: