ugkjuchniewicz.pl

ugkjuchniewicz.pl

wczasy nad morzem autokarem

wczasy nad morzem autokarem

Wielu lekarzy podjcia specjalistycznego szkolenia za granic, szczeglnie w Stanach Zjednoczonych i Europie, s co najmniej tak samo dobrze wykwalifikowana jako lekarze w tych krajach.

Singapur i Malezja rwnie dobrze rozwinite zaplecze medyczne.

Wycieczki medyczne do Indii Wschodnich

Dla pacjentw z Ameryki Pnocnej, Indii Wschodnich i Kostaryka w szczeglnoci, s wybrane miejsca docelowe dla turystyki medycznej.

Kostaryka zapewnia cis, niedrogie, wysokiej jakoci opieki medycznej bez locie trans-Pacyfiku. Koszt mdry, cho jest to bardziej kosztowne dla turystw medycznych oglnie, szczeglnie z miejsc poza USA.

Turystyka medyczna w Ameryce Poudniowej

Turystyka medyczna w Ameryce Poudniowej jest cantered gwnie Brazylii, ktra staa si orodkiem chirurgii plastycznej przez wiele lat.

Z duym napywem turystw medycznych szczeglnie z USA, Brazylii zbudowa dobrze rozwinity sektor opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach.

wczasy nad morzem autokarem

Cho nieco droej ni w wielu innych miejscach, masz pewno dobrej jakoci opieki zdrowotnej w Brazylii – jeden z najpikniejszych krajw na Ziemi.

Argentyna ma rwnie rozkwit brany turystyki medycznej, ale jego pooenie geograficzne jest problemem dla wielu.

Reszta

Turystyka medyczna rozwija si w innych krajach z Europy Wschodniej, Afryki i Dubaju wkracza do brany.

Dubaj bdzie zapewnienie Dubai Healthcare City od 2010 roku klinika bdzie najwikszym midzynarodowym centrum medyczne midzy Europ i Azji Poudniowo-Wschodniej. W tym nowym oddziale Harvard Medical School, bdzie to prestiowe, ale majce na turystw medycznych z wiksz iloci pienidzy.

Europa Wschodnia i Afryka s rynki wschodzce, ale prawdopodobnie maj wiele do zrobienia, aby dopasowa usugi zdrowotne dostpne w takich krajach jak Indie.

Indie Turystyki Medycznej dla

Istnieje wiele opcji dla turystw poszukujcych medycznych za granic opieki zdrowotnej i wielu miejsc maj powodw, aby ich polecam, ale oglnie dla turystw medycznych, bdzie to Indie, ktre bd najbardziej atrakcyjne. Czemu? Wystarczy, Indie posiada szerok gam zabiegw, szpitale wiatowej klasy i personelu medycznego, jest tani i oferuje pikne miejsce na wakacje.

Artyku dziki: